Over ons


Huurdersvereniging Rozenburg is er voor u als huurder/lid. De huurdersvereniging behartigt de belangen van de huurders van Ressort Wonen en particuliere verhuurders. Wij kunnen u bijstaan met hulp en advies als u er met uw verhuurder niet meer uitkomt. Als huurder van Ressort Wonen bent u automatisch geregistreerd als lid, tenzij iemand expliciet aangegeven heeft dit NIET te willen zijn. Contributie voor huurders van particuliere verhuurders betalen € 8,50 per jaar.

Elk jaar in februari is er de Algemene ledenvergadering waar u als huurder/lid uw stem kan laten horen. Ook organiseren we in november van elk jaar een bewonersavond voor alle Rozenburgers.

Wilt u contact opnemen met de huurdersvereniging? Stuur dan een mail naar secretaris@hvrozenburg.nl of telefonisch tijdens kantooruren via 06-300 237 30. De huurdersvereniging kan u bijstaan met (klachten)bemiddeling of advies.

Het bestuur van de Huurdersvereniging bestaat uit:

De heer L.P. van Kooij, Plevierstraat 14, 3181 TM, Rozenburg, voorzitter
De heer A.C. Pronk, Bloesemlaan 23, 3181 RC, secretaris
De heer L.A. Klem, Essendaal 109 G, 3181 AE, penningmeester
Mevrouw Y.D.C. Heijkoop, Frans Halsstraat 11, 3181 HC, algemeen bestuurslid
De heer E.K.H. Slappendel, Langeplaat 233, 3181 ZL, adviseurV.l.n.r. dagelijks bestuur: Leendert Klem, penningmeester - Leo van Kooij, voorzitter - Arie Pronk, secretaris